Cu ceva timp în urmă am adresat o solicitare către Ambasada Republicii Federale Germania în Republica Moldova despre situația clădirii fostei școli de fete, fondată de către Iulia von Gheiking, și care la moment este o ruină. Clădirea se află pe A. Mateevici, nr. 85, Chișinău. Terenul împreună cu clădirea – monument a intrat în posesia Republicii Federale Germania în anul 2010, printr-o tranzacţie de vânzare-cumpărare.

Ambasada ne răspunde că până acum au fost efectuate investigaţii privind siguranţa la seismicitate, stabilitate, poluanţi, precum şi cercetări geotehnice. Iar în scurt timp va fi efectuată o inventariere/fotogrammetrie a imobilului. Republica Federală Germania planifică ca pe terenul în posesia căruia a intrat să construiască un nou sediu al ambasadei şi al reşedinţei. În cadrul acestui proces va fi restabilit aspectul exterior original al clădirii fostei şcoli. Se mai menționează că asemenea intervenții asupra construcţiei necesita mai mulţi ani pentru planificare şi construire. 

Rămânem optimiști că vom avea un proces incluziv și transparent al procesului de restaurare a monumentului fostei școli de fete și că în viitorul apropiat vom avea un exemplu demn de urmat în domeniul restaurării și prezervării patrimoniului cultural construit.  

Mai jos găsiți adresarea noastră și răspunsul Ambasadei.

 

SCRISOAREA CĂTRE AMBASADĂ

 

Excelenței sale,

Doamnei Angela GANNINGER, 

Ambasadoarea Republicii Federale Germania în Republica Moldova

 

Chișinău, august 2019

 

Excelență,

 

Subscrisele, Platforma „Save Chișinău” și Asociația Obștească Centrul de Urbanism, dorim să Vă înaintăm solicitarea descrisă mai jos în prezenta scrisoare.

De câțiva ani realizăm proiecte și inițiative pentru a locui într-un oraș frumos și confortabil pentru toți. Printre obiectivele noastre se numără și cel al protecției patrimoniului construit din Chișinău. În acest sens, solicitarea noastră se referă la terenul din Chișinău aflat pe str. str. A. Mateevici, nr.85, cu suprafaţa de 0,4112 ha, numărul cadastral 0100202.239 („Terenul”) și la construcția amplasate pe acest Teren („Construcția”).

Construcția amplasată pe Teren face parte din patrimoniul construit al Republicii Moldova și figurează în Registrul Național al Monumentelor cu numărul 207. Această Construcție a fost edificată în anul 1892 la inițiativa baronesei Iulia von Gheiking, fiind destinată inițial unei grădinițe pentru copii. Ulterior, în aceeași clădire, baroneasa a fondat o școală de fete. În perioada sovietică, Construcția a găzduit sediul Sovietului Comisarilor Norodnici al RSSM, iar apoi aici s-a aflat școala medie nr. 5. Începând cu anii 80 ai secolului trecut Construcția a fost abandonată și nu a fost întreprinsă nicio măsură pentru salvarea și respectiv valorificarea acesteia. 

Din informațiile publice de care dispunem, începând cu anul 2009, Construcția aparține Republicii Federale Germania. Astfel, Legea Nr. 84 din 03.12.2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.21-XVI din 03.02.2009 cu privire la folosirea unor bunuri imobile, prevede transmiterea către Republica Federală Germania a Terenului și a Construcției.

Prin urmare, vă rugăm să ne ajutați prin furnizarea următoarelor informații:

 

  • Vă rugăm să ne confirmați că în prezent Construcția este proprietatea Republicii Federale Germania.
  • În caz de răspuns afirmativ la punctul 1, vă rugăm să ne precizați ce măsuri au fost deja realizate de Guvernul German pentru conservarea, reabilitarea și punerea în valoare a Construcția.
  • La fel, în caz de răspuns afirmativ la punctul 1, vă rugăm să ne indicați ce măsuri sunt avute în vedere în continuare de Guvernul German privind situația Construcției, precizându-ne și eventuale termene-limite de realizare a măsurilor respective.

 

Suntem convinși că Guvernul statului pe care îl prezentați va reabilita clădirea istorică întru valorificarea acestuia. Păstrarea, restaurarea și valorificarea bunului istoric va fi un exemplu demn de urmat pentru Republica Moldova, pentru Chișinău și în special pentru autoritățile noastre responsabile de protecția patrimoniului. 

Vă mulțumim anticipat pentru răspuns și Vă rugăm să ne trimiteți orice corespondență legată de acest subiect la savechisinau@gmail.com și centruldeurbanism@gmail.com.

 

Cu stimă,

 

Platforma „Save Chișinău”                               A. O. Centrul de Urbanism

 

Semnătura:   ________________                       Semnătura: __________________

Prin:                Ana Dabija                       Prin: Alexandru Munteanu        

 

 

RĂSPUNS DE LA AMBASADĂ

Stimată doamnă Dabija, stimate domnule Munteanu,

vă mulţumim pentru interesul manifestat şi în legătură cu scrisoarea dumneavoastră din 2 septembrie vă comunicăm următoarele:

Terenul a intrat în posesia Republicii Federale Germania în anul 2010 printr-o tranzacţie de vânzare-cumpărare. Ambasada Germaniei la Chişinău a comandat efectuarea investigaţiilor privind siguranţa la cutremure, stabilitatea, poluanţii şi a unei investigaţii geotehnice, precum şi a lucrărilor de defrişare. În scurt timp va fi efectuată o inventariere/fotogrammetrie. Republica Federală Germania planifică ca pe terenul în posesia căruia a intrat printr-o tranzacţie de vânzare-cumpărare să construiască un nou sediu al ambasadei şi al reşedinţei. În cadrul acestui proces va fi restabilit aspectul exterior original al clădirii fostei şcoli. Proiectele de construcţie cu un asemenea volum de lucrări pot necesita mai mulţi ani pentru planificare şi construcţie.    

Cu respect,

Mit freundlichen Grüßen

Cu respect,

С уважением,

Sincerely,

Alexandr Filipp

 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland

Secţia presă şi relaţii cu publicul

Ambasada Republicii Federale Germania

Отдел по связям с общественностью

Посольство Федеративной Республики Германия

Press and Public Relations

Embassy of the Federal Republic of Germany

 

str.  A. Mateevici 82

2009 Chisinau

Tel.: +373 22 200 616

Mobil: +373 76000856

Fax:  +373 22 232337

E-Mail: alexandr.filipp@diplo.de

Internet: www.chisinau.diplo.de

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s